KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikamız

Amacımız müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre imkân ve hizmetlerimizi organize ederek, müşteri beklentilerini tam olarak karşılamak ve bu şekilde belirli bir standardı tutturmanın ötesine geçerek, sektörümüzde standardı belirleyen ve sürekli yükselten lider kuruluşlardan biri, hatta mümkün ise birincisi olmaktır.

Kalite Politikamızın gönüllü uygulayıcıları olan çalışanlarımızın, planlı eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini artırmayı

Tüm faaliyetlerimizin hedeflerle yönetimini

İletişim araçlarının etkin kullanımı ile ilgili tüm tarafların; müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve kamu kuruluşlarının katılımını sağlayarak karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı

Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı

Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini destekleyen satınalma politikaları izlemeyi ve sürekli iyileştirme hedefini tüm faaliyetlerimiz için yaygınlaştırmayı İLKELERİMİZ olarak benimsedik.

Çevre Politikamız

Lojistik faaliyetlerimizi gerçekleştirirken asgari karbon salınımı ile doğa dostu bir kimliğe sahip olmak ve bunun sürekliliğini sağlamanın ötesinde gelişen teknolojiden faydalanarak geliştirmek.

kalite politikamız
Scroll to Top